Zvony míru pro Evropu. Tak je nazván projekt, jehož naplněním je navrátit zvony původnímu místu. Jeho iniciátorem byl biskup německé diecéze Rottenburg-Stuttgart Gebhard Fürst, který se rozhodl prověřit původ všech zvonů ve svém církevním obvodu, dohromady jde o 1200 farností. „Vypůjčených“ zvonů se tam našlo více než šedesát.

Vůbec první z nich byl s titulem Zvon míru přivezen do Píště na Opavsku 16.10. 2021. Dalších pět, které se našly pro naši diecézi se vrátí v polovině dubna 2024. Slavnostní bohoslužba proběhne v katedrále Božského Spasitele v Ostravě v sobotu 13.04.2024 v odpoledních hodinách. Jeden z pěti se také vrátí do filiálního kostela sv. Bartoloměje v Třanovicích, avšak jen na určitou dobu, než se připraví zvonová stolice pro jeho umístění v kostelní věži farního kostela v Hnojníku, jak dodává diecézní kampenolog Tomáš Hejda: „Nejmladší je třanovický zvon, který farnost pořídila v roce 1932. Jeho specifikem je, že nakonec nezamíří do domovských Třanovic, protože by s tamními novými zvony neladil. Přibude ale do zvonice v Hnojníku, odkud do Třanovic kněz dojíždí. Ve zvonové komoře v Hnojníku se nachází bronzový zvon z roku 1932, který byl ulit ve stejném roce a stejným zvonařem, Richardem Heroldem z Chomutova, jako předmětný zvon z Dolních Třanovic. Zvonová stolice má dvě volná místa pro další zvony (byly rovněž konfiskovány v roce 1942), tudíž by ji nebylo třeba upravovat. Po zvukové stránce by tyto dva zvony spolu ladily. Díky tomuto doplnění by se z věže farního kostela šířil mohutnější zvuk zvonů, který by farnímu kostelu přidával na důstojnosti,“

Jakou historii má vlastně zvon, který se po tolika letech vrací tam, kde svolával lidi nejen k bohoslužbě, ale i oznamoval jiné důležité životní okamžiky?

Podle historických zdrojů, které se našly patřil k nejmenším ze čtyř zvonů, které byly ulity v dílně Richarda Herolda v Chomutově, jako náhrada za zvony, které také byly použity k válečným účelům. Pocházel z r. 1638 a jmenoval se Jezus Nazarenus Rex Iudeorum. V r. 1932 byl přelit. Slavnostně pak v září r. 1932 posvěcen s ostatními zvony a zavěšen.

Během druhé světové války od března 1940 musely být bronzové zvony ze všech části tehdejší třetí říše dle státního nařízení odevzdány k roztavení. Desetisíce kostelních zvonů bylo tímto zničeno. Jen malá část těch odebraných zvonů přestála válku nepoškozená na sběrných místech

Většina zachovalých zvonů se mohla v poválečných letech do svých zvonic vrátit zpět. Pro kostelní zvony z dřívějších východních oblastí to nebylo z politických důvodů možné. Tyto zvony byly od roku 1950 přidělením zapůjčeny farnostem v tehdejším západním Německu. Tak se dostal zvon z kostela sv. Bartoloměje v Třanovicích, dříve Niedertrzanovitz, do kostela sv. Jana v Roighemu v Německu. Má průměr 61 cm a váží 140 kg.

Od července 2023 zvoní v Roighemu nově odlitý zvon vyroben zvonařstvím Bachert ve stejné výšce tónů a podobné velikosti. Oba zvony, starý a nový, spojují jako zvony míru a pokoje obě farnosti v bratrské modlitbě za mírovou budoucnost ve společném evropském domě. V rámci projektu, všechny nově odlité zvony zdobí v pozadí viditelný reliéf umělce Massimiliana Pirontiho se dvěma setkávajícími se holubicemi a olivovou ratolestí nad zářícím věncem s modlitbou

EXORO RECONCILIATIONEM ET PACEM IN EVROPA PER DOMINUM NOSTRUM IESUM CHRISTUM PRINCIPEM PACIS.

(PROSÍM O USMÍŘENÍ A MÍR V EVROPĚ SKRZE NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, KNÍŽETE MÍRU.)

V neděli 30.7.2023 se delegáti (8 členná skupina) z farnosti Hnojník, zástupci obce Třanovice na čele s duchovním správcem Mons. Rudolfem Sikorou a P. Štěpánem Klockem (farářem Mostů u Jablunkova) zúčastnili posvěcení nového zvonu v německé farnosti Möckmühl ve filiální kapli sv. Jana v Roighemu, (přibližně 900 km vzdálené od nás). Při té příležitosti zazněl naposledy zvon, který pochází z třanovického kostela sv. Bartoloměje, a vrátí se zpět k nám do naší farnosti. Toto setkání bylo velmi obohacující, neboť jsme načerpali poznatky místní katolické církve, který se podobá životu v pohraničí u nás.

Tolik k pohnuté minulosti třanovického zvonu, který opět zazní v kostelní věži naší farnosti a bude svolávat lid k bohoslužbě a dalším významným událostem života našich farníků a místních obyvatel. Kéž toto gesto přispěje k usmíření nejen národů, ale i našich vztahů či už v rodinách, obcích, církvích a celé společnosti. Přijměte proto pozvání ke slavnostní bohoslužbě v neděli 14.04.2024 v 11 hod do třanovického kostela nebo v sobotu 13.04.2024 v 15:30 do ostravské katedrály Božského Spasitele.

Plakát - Návrat zvonu do Třanovic