Lektoři ve farnosti

Lektoři ve farnosti

Kvalitu své služby může každý jednotlivý lektor zlepšovat, rozvíjet a prohlubovat osobní četbou Božího slova, a to přípravou na každou neděli, ať už bude mít službu či nikoliv. Osobní četbu potom rozvíjí společenství Božího slova, které se čtením, nasloucháním a vzájemným sdílením noří do textů Písma. Společně se tak připravují nejen na nedělní mši svatou, ale také se učí přijímat Boží slovo do každodenního života. Toto společenství může vznikat přímo v rodinách (manželé nebo rodiče, prarodiče společně s dětmi) anebo ve farnostech – a nezapomínejme, že i dva už jsou společenství. Služba lektora se takto může rozprostřít již do dnů před nedělní mší svatou a Boží slovo se nás tak může dotýkat i ve všední den.