Křest dítěte

Křest dítěte

V případě zájmu o křest dítěte je potřeba kontaktovat farní kancelář (viz kontakty), kde se domluví termín setkání s duchovním správcem farnosti. Po domluvě termínu se dostaví rodiče s rodným listem dítěte na faru, kde kněz sepíše potřebné danosti a proberou samotný křest, případně zodpoví na otázky rodičů. Pokud duchovní správce uzná za potřebné může stanovit další termín schůzky rodičů pro jejich další vzdělání ve víře.

Křest v dospělosti

V případě zájmu o křest v dospělosti kontaktujte kněze, se kterým se domluvíte na dalším postupu. Před křtem dospělého je důležité, aby zájemce poznal význam křtu a také křesťanskou víru. K tomu je zájemcům nabídnuta možnost setkávání na faře, kde se probírají postupně témata pro křest důležitá. Příprava bývá individuální nebo ve skupinách.